Login

PPKavezi
Zvonko Karanović

Zvonko Karanović u svojoj novoj knjizi poezije nastavlja da istražuje i proširuje mogućnosti pesme u prozi, te se Kavezi mogu čitati i kao kratak roman, distopijska hronika jednog snolikog, psihodeličnog sveta u kome se prepliću ljubav, autodestrukcija, pokušaj spasenja, fiktivna autobiografija i ironijski odnos prema literarnoj tradiciji. Meandrirajući između kvazifabulacije i pesničkog zbira, Karanović nam isporučuje pošiljku senzualnih tamnih košmara na tragu lunatičkih kolaža Maksa Ernsta ili misterioznih psihotrilera Dejvida Linča.

istorija pred sudomIstorija pred sudom
interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića

Srđan Milošević

“U ovoj knjizi iz perspektive istoričara analizira se jedan segment društvene stvarnosti koji ima istoriografsku, ali i pravnu dimenziju. To se čini putem predstavljanja dva dokumenta, koja su veoma važna svedočanstva o epohama u kojima su nastala i o odnosu prema istorijskim činjenicama o kojima se u oba dokumenta raspravlja. Reč je o odluci kojom je 1945. godine Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača proglasila kneza Pavla Karađorđevića za zločinca i izdajnika naroda i o rešenju o njegovoj rehabilitaciji, koje je 2011. godine doneo Viši sud u Beogradu i kojim je pomenuta odluka Državne komisije poništena. Oba dokumenta predstavljaju izvore za političku i pravnu istoriju svojih epoha i oba veoma živopisno oslikavaju ideološka strujanja vremena kojem pripadaju. Dakle, ‘Istorija pred sudom’ nije knjiga o knezu Pavlu niti o periodu Namesništva u Jugoslaviji, već o dva dokumenta, o dva istorijska izvora, o njihovim kontekstima, o njihovom odnosu prema činjenicama, o njihovom međusobnom odnosu i o javnoj (medijskoj) percepciji teme kojom se oba dokumenta bave.” Srđan MiloševićstdSva Teslina deca
Goran Skrobonja

Od autora romana Čovek koji je ubio Teslu. Samo je Nikola Tesla u stanju da objasni slučajno otkriće Maksa Planka – otkriće koje bi moglo da promeni sudbinu čitavog univerzuma. Dve godine pre događaja opisanih u romanu Čovek koji je ubio Teslu, nemački nobelovac dolazi u Beograd kako bi sa Teslom pokušao da pronikne u ovu veliku naučnu tajnu. Ali mnogima nije u interesu da dođe do susreta dvojice slavnih naučnika. Vatikanski asesini, tajna društva u službi velikih sila, gospodari podzemlja sa Dalekog istoka... svi oni žele da organizuju atentat na Planka pre nego što Tesla bude u prilici sa njim da razgovara. Pukovnik Apis se nalazi pred naizgled nemogućim zadatkom: njegova tajna policija mora po svaku cenu da sačuva Plankov život. Ugled države je na kocki, kao i budućnost vascele savremene nauke. A jedina osoba sposobna da ukloni opasnost i postara se da dođe do susreta Maksa Planka i Nikole Tesle nosi ime – Cukić. Anka Cukić.životŽivot u nevremenu
Dragoljub Mićunović

Prva knjiga memoara Dragoljuba Mićunovića.
Uzbudljiva slika istorijskih, političkih, ideoloških, društvenih i kulturnih prilika i neprilika, lomova i izazova u najvećem delu XX veka. Prva knjiga memoara obuhvata period od 1930. do decembra 1990. godine. Pričajući o događajima u kojima je bio svedok i učesnik, Mićunović rekonstruiše zbivanja od predratnog Skoplja, Drugog svetskog rata u unutrašnjosti Srbije i dolaska nove vlasti, 1948, hapšenja i Golog otoka, Kruševca pedesetih, preko Beograda pedesetih i šezdesetih godina, dramatičnih zbivanja 1968. i policijskih i političkih progona i pritisaka tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, godina provedenih u Nemačkoj, sve do pada Berlinskog zida i obnove političkih stranaka i višepartijskog sistema. Stotine događaja, preko hiljadu ličnosti. Zanimljivi uvidi, utemeljena rekonstrukcija zbivanja, nova slika poznatih događaja, iskustvo minulog vremena. Izazov za savremenike, svedočanstvo protiv zaborava.


strahStrah od promaje
Slobodan Bubnjević


Izvanredan stilista i majstor živog, uverljivog dijaloga, Slobodan Bubnjević u ovim ličnim pričama istražuje anatomiju srpskog istorijskog iskustva u poslednjih četvrt veka. Rezultate te istrage on uobličava širokom paletom književnih postupaka, od biblijskog pastiša i parodiranja novinskih vesti, preko kriminalističko-špijunskih zapleta koji se tako prirodno razgranavaju životima njegovih junaka, do ikoničkih generacijskih tragedija i apokaliptičkih vizija koje, kako nam poručuje ova zbirka priča, uopšte nisu toliko daleko od stvarnosti -- dosledno zadržavajući duhovit, ironičan, makar i gorko nasmešen pristup, kojim ove pripovetke osvajaju.

momo

Momo : porodični album
Momo Kapor

Pitam jednog izbeglicu čega mu je žao, a on mi kaže da najviše žali za jednom kutijom cipela u kojoj su ostale sve njegove fotografije, slike roditelja i prijatelja. "Znam dobro, sve ću opet stvoriti, i kuću, i imanje, i nameštaj. Samo više nikada neću biti mlad da se ponovo slikam." Momo Kapordruga knjiga

Druga knjiga : dnevnik jedne robije
Žarko Laušević

Druga knjiga, dnevnički roman Žarka Lauševića je vrhunska dokumentarna proza sa britkim komentarima, stvarana u naponu čelnog suočavanja sa krivicom i kaznom, a u otporu prema očajanju i ludilu. Autobiografska tema, puna opasnih krivina, ali ih je u svom proznom postupku Laušević majstorski savladao. Kadkad Čehovljevski delikatnim humornim senčenjem potresnih susreta, katkad izravnim svedočenjem dubokog straha do sledećeg trenutka, a kamoli strašnjeg dana, Laušević hrabro ispisuje preveliku teskobu bitisanja u čeljusti stoglave neslobode. Vida Ognjenović, književnik i reditelj
Tamo daleko

sjpdis

Sva je priroda divlja i surova
Ivančica Đerić

Iznenada najavljena poseta Jovane Jakšić iz Kanade pokreće sećanja dvoje naratora ovog romana, uspešne advokatice Kastelić i njenog supruga, poznatog zagrebačkog sudije. U očekivanju gošće, vraćaju se događaju iz 1987., nerešenom, misterioznom i surovom ubistvu Andrijane Mišić, u studentskom domu 'Moša Pijade' u Zagrebu. Uzbudljiva, dinamična i mnogoslojna priča, tokom koje prolazimo kroz mladost proživljenu osamdesetih godina prošlog veka, kroz katarzičnu nemilosrdnost devedesetih i kroz raznoloke tajne ljudske prirode koje suštinski i na neočekivan način obeležavaju živote glavnih junaka iz raznih krajeva nekadašnje Jugoslavije100

Sto faca i Aca
Aleksandar Stanković


Nakon više od 13 godina i gotovo 550 emisija iza sebe, Aleksandar Stanković, voditelj emisije Nedjeljom u 2, najprovokativnijeg i najdugovječnijeg političkog talk-showa u Hrvatskoj, odlučio se objaviti knjigu reminiscencija na »stvari i događaje koji su se zbivali prije emisije ili poslije nje«. S tom svrhom odabrao je stotinjak gostiju te je susrete s njima uobličio u formu kratkih, anegdotalnih priča. Ne treba posebno isticati da je Stanković svoju verbalnu britkost i misaonu dovitljivost uspio zadržati i u pisanoj formi. Ponekad razmišljam tko je koga našao, Stanković emisiju ili emisija njega. Zoran Predin – slovenski kantautor i pjevač

slov 1

Sloveni u dalekoj prošlosti
Valentin Vasiljevič Sedov

Istraživanje Valentina Vasiljeviča Sedova, obuhvaćeno u njegovoj knjizi Sloveni u dalekoj prošlosti, posvećeno je udaljenim periodima istorije i kulture Slovena, koji se nisu odrazili u pisanim izvorima. Istraživanje je pretežno zasnovano na arheološkim podacima. Cilj ove knjige jeste da se sve raspoložive arheološke činjenice, koje se u ovoj ili onoj meri odnose na istoriju, kulturu i etnogenezu Slovena, objedine, sistematizuju i analiziraju metodama savremene nauke. Mnoga temeljna i pojedinačna pitanja, kojima se ovo istraživanje bavi ili ih se dotiče, već su obrađena u bogatoj slavističkoj literaturi, koja obiluje protivrečnim mišljenjima, pretpostavkama i učenjima. Analiza uzajamnih veza između materijala raznih epoha i teritorija, omogućila nam je orijentaciju u mnoštvu gledišta, koja postoje u nauci. Problem nastanka slovenskog etnosa i njegove rane istorije ne može biti razmatran odvojeno od istorijskih procesa koji su se odvijali u susednim, a često i udaljenim regionima Evrope. Rana istorija Slovena prisno se prepliće sa istorijom Kelta i Germana, Skito-Sarmata i Balta. Rekonstrukcija istorije ranih Slovena moguća je jedino uz osvrt na povesnicu drugih evropskih etnosa, uzimajući u obzir konkretne okolnosti evropske predistorije. Nakon naučnog osmišljavanja arheoloških materijala i uspostavljanja veze između njih, autor je pristupio proveri dobijenih rezultata putem poređenja sa nalazima drugih nauka – pre svega lingvistike, toponimike, etnologije. Pri tome je bila konsultovana i prostudirana sva dostupna slavistička literatura.

državaDržava Božja 2053.
Ivo Brešan


U Hrvatskoj 2053. dolazi do prevrata: Hrvatska kršćansko-socijalna stranka pobjeđuje na izborima, a njezin lider Teo Torlak ubrzo ukida Sabor, potom i višestranačku demokraciju, postajući preko noći diktator neograničenih ovlasti. Prekidaju se odnosi s ostatkom Europe, osnivaju se zavodi za mentalnu higijenu, a buntovnici se genetskim inženjeringom pretvaraju u poslušnike. Za sve to vrijeme Crkva mudro šuti... Brešanov intrigantan politički antiutopijski roman danas se doima još aktualnijim nego prije deset godina kad je prvi put objavljen.gnusobaGnusoba : karikatura
Svetislav Basara


Zar nije bolje, govorio je, da od ove načisto razvaljene i upropašćene Srbije, najgoreg mesta za umiranje u Evropi, a i šire, zajedničkim snagama napravimo mesto u kome će biti milina umreti, Srbiju u koju će – kada je deratizujemo, dezinfikujemo, okrečimo, počistimo i dovedemo u red – nagrnuti bogati samrtnici iz cele Evrope da ovde, u Srbiji, umru na miru, takoreći na visokoj nozi, kao što su u XIX veku u velikom stilu umirali u Marijenbadu i drugim mondenskim, evropskim banjama. Srbija, pravo mesto za vašu smrt, Srbija, vaša poslednja destinacija, tako bi mogala da glasi naša reklamna poruka na CNN-u, tako je govorio Ðinđić, čovek sa istančanim smislom za humor. Ako već ne možemo da živimo bez smrti, takođe je govorio Ðinđić, šaljivdžija, hajde da od smrti napravimo biznis... Mandarić i Masleša, dva glavna lika ovog romana, obračunavaju se sa srpskim primitivizmom i mentalitetom, ali ovoga puta kolektivno izopačenje oličeno je u novijoj političkoj psihopatologiji, koja u još jednoj bespoštednoj Basarinoj satiri dodaje nove, manične crte u karakterologiji nacije. Njihovo se poimanje demokratske Srbije u osnovi ne razlikuje, samo su različite njihove reakcije na nastalu epohu navodno oslobođenu jednoumlja: jedan protagonista, rastrzan između euforije i depresije, dobija napade bipolarnog poremećaja, a drugi se trudi da ga smiri i uveri da je to sudbina koju ne možemo izbeći... U pozadini njihovog dijaloga, koji će do suza nasmejati čitaoce i na kraju im ostaviti gorak okus u ustima, naći će se lik Zorana Đinđića, čoveka koji se, po mišljenju obojice protagonista, upustio u zaludan naum da dovede svoje sunarodnike u kakav-takav red.

sandaleSandale
Bekim Sejranović

U početku je to bila knjiga priča, koja je objavljena pod naslovom "Fasung", ali je nakon deset godina temeljito prekrojena, nadopisana i pretvorena u, zapravo, labavo strukturiran roman. Roman koji nadopunjava i zaokružuje dva Sejranovićeva dosad objavljena romana – Nigdje, niotkuda i Ljepši kraj – tvoreći s njima uznemirujuću proznu trilogiju koja na osebujan sejranovićevski način hvata 'ove prostore' i 'ovo vrijeme'. Oslo, Rijeka, Brčko, Australija, Indija samo su neke postaje po kojima skita 'junak' Sandala. On je jedan od onih književnih skitnica koje volimo ma koliko bili autodestruktivni i nesposobni za 'normalan' život. Stalno se boreći i sa sobom i sa svijetom koji ga okružuje, hvatajući se pritom za sve što pronađe uz put – alkohol, pornografiju, drogu, trčanje na skijama, zaljubljivanje... – nježan i tužan, borben i malodušan, duhovit i autoironičan i kad govori o najvažnijim stvarima svog i našeg života, Sejranovićev je pripovjedač vjerojatno jedan od najintrigantnijih, najzabavnijih i najbolje ispisanih likova novije hrvatske književnosti. Bila bi šteta da ga ne upoznate.
tata kupi miTata kupi mi auto
Mira Dupelj

U stihovima u kojima djevojčica želi “medu, zeku, auto, bicikl, romobil i naranče dve”, samo je naizgled riječ o običnim materijalnim željama jer se u njima zapravo krije želja za pažnjom i roditeljskom ljubavlju. Riječi pjesme “Mala djevojčica (Tata kupi mi auto”) napisala je Mira Dupelj (pod pseudonimom Alka Ruben).


ajvarAjvar ala smazala
Gordana Simović

Ovaj bukvar u stihu preporučujemo mlađim osnovcima, koji u prvom i drugom razredu uče da pišu. Oni pesme mogu prepisivati, zaokruživati određeno slovo u svakoj pesmi i uočavati njegovu poziciju u rečima. Roditeljima preporučujemo da čitaju stihove svojoj deci, objasne im nepoznate reči i pomognu im da ih razumeju.


vrtićVeseli vrtić
Simeon Marinković


U ovoj knjizi objedinjeni su raznovrsni sadržaji neophodni za temeljnu pripremu deteta za polazak u školu. Radni listovi polaze od Opštih osnova predškolskog programa i obuhvataju vežbe iz matematike, predmeta Svet oko nas, grafomotoričke vežbe i vežbe povezane s pripremom za početno čitanje i pisanje. Knjiga sadrži 136 radnih listova, 88 nalepnica i brojne ideje namenjene vaspitačima za dodatni rad s decom.zekoZeko i potočić
Branko Mihaljević


Od kada je zeko prvi put krenuo u potragu za potočićem prije više od pola stoljeća, skladba Zeko i potočić sastavni je dio djetinjstva brojnih naraštaja. Novu dimenziju sjetnoj pjesmici Branka Mihaljevića o malome zeki koji traži potočić, jedinu utjehu i nadu za bolje sutra u hladnoj zimskoj noći, daju prekrasne ilustracije Marsele Hajdinjak koje zaokružuju ovu prelijepu priču toliko željenim potočićem, toliko potrebnom nadom!


na reciNa reci - Ana i Filip istražuju
Simeon Marinković, Dušan Pavlić

Ana i Filip, junaci ove serije slikovnica, kreću u još jedno istraživanje okoline. Žele da upoznaju reku i otkriju tajne koje krije priroda oko nje. Družeći se s glavnim junacima, najmlađi čitaoci steći će nova znanja o reci i o biljnom i životinjskom svetu koji je okružuje. Listanjem strana i otkrivanjem skrivenih slika, čitanje ove slikovnice pretvoriće se u pravo istraživačko putovanje.princezePrinceze
Filip Lešermije


U svetu, ne samo kod nas, odavno nije bilo knjige sa takvim literarnim i likovnim zamahom kakve su Princeze dvoje francuskih autora: Rebeke Dotremer i Filipea Lešermajera. Njihov umetnički poriv izražen je tako upečatljivo i nedvosmisleno da su ilustracije iz ovog dela izlagane širom sveta kao platna sama po sebi. Pokretna galerija u vašim rukama obogaćena je neodoljivim „studijama“ o sedamdesetak tipova maminih i tatinih princeza. Iza reči povremeno, na maštovit, detinji način izvrnutih, iza izmišljenih reči koje svako ko je u duši dete na prvih mah razume, počiva ogromno znanje iz pedagogije. Uz ovu knjigu, kroz odabir i komentare pojedinih princeza, bolje ćete upoznati i vi svoje dete i vaše dete vas. A neke lepe i neke manje lepe osobine i navike nenametljivo postaju tema za dalji, topao razgovor i zajedničko kreativno izražavanje.
5+5+ genijus matematikus!
Ana Čerazoli


"Sve se menja", kaže filozof. "Hajde onda da se i mi promenimo!", rekoše magarci, junaci ove priče, koji se hvataju u koštac s problemom izumiranja. Naučili su da računaju kako bi mogli da upravljaju farmom, a uz njih će se i deca upoznati s brojevima i četiri računske operacije. Osim toga, razmišljaće i rešavaće probleme. Na kraju, tu je i mala gimnastika za mozak.


Simeon Marinković

The Sacriced Body

The Sacrificed Body : Balkan Community Building and the Fear of Freedom
Tatjana Aleksić


Living in one of the world’s most volatile regions, the people of the Balkans have witnessed unrelenting political, economic, and social upheaval. In response, many have looked to building communities, both psychologically and materially, as a means of survival in the wake of crumbling governments and states. The foundational structures of these communities often center on the concept of individual sacrifice for the good of the whole. Many communities, however, are hijacked by restrictive ideologies, turning them into a model of intolerance and exclusion. In The Sacrificed Body, Tatjana Aleksic examines the widespread use of the sacrificial metaphor in cultural texts and its importance to sustaining communal ideologies in the Balkan region.  Aleksic employs cultural theory, sociological analysis, and human rights studies to expose a historical narrative that is predominant regionally, if not globally. As she determines, in an era of both Western and non-Western neoliberalism, elitist hegemony will continue to both threaten and bolster communities along with their segregationist tactics.A tomb

A Tomb for Boris Davidovich
Danilo Kiš

Composed of seven dark tales, A Tomb for Boris Davidovich presents variations on the theme of political and social self-destruction throughout Eastern Europe in the first half of the twentieth century. The characters in these stories are caught in a world of political hypocrisy, which ultimately leads to death, their common fate. Although the stories Kis tells are based on historical events, the beauty and precision of his prose elevates these ostensibly "true" stories into works of literary art that transcend the politics of their time.


teslaTesla : Inventor of the Electrical Age
W. Bernard Carlson


Nikola Tesla was a major contributor to the electrical revolution that transformed daily life at the turn of the twentieth century. His inventions, patents, and theoretical work formed the basis of modern AC electricity, and contributed to the development of radio and television. Like his competitor Thomas Edison, Tesla was one of America's first celebrity scientists, enjoying the company of New York high society and dazzling the likes of Mark Twain with his electrical demonstrations. An astute self-promoter and gifted showman, he cultivated a public image of the eccentric genius. Even at the end of his life when he was living in poverty, Tesla still attracted reporters to his annual birthday interview, regaling them with claims that he had invented a particle-beam weapon capable of bringing down enemy aircraft. Plenty of biographies glamorize Tesla and his eccentricities, but until now none has carefully examined what, how, and why he invented. In this groundbreaking book, W. Bernard Carlson demystifies the legendary inventor, placing him within the cultural and technological context of his time, and focusing on his inventions themselves as well as the creation and maintenance of his celebrity. Drawing on original documents from Tesla's private and public life, Carlson shows how he was an "idealist" inventor who sought the perfect experimental realization of a great idea or principle, and who skillfully sold his inventions to the public through mythmaking and illusion. This major biography sheds new light on Tesla's visionary approach to invention and the business strategies behind his most important technological breakthroughs.how thw soldier repairs

How the Soldier Repairs the Gramophone
Saša Stanišić

How the Soldier Repairs the Gramophone—the tale of a boy who experiences the war in Bosnia and finds the secret to survival in language and stories—was the only debut novel to be short-listed for the top literary prize when it was published in Germany, and indeed every page of this glittering, exuberant tale thrums with the joy of storytelling. For young Aleksandar Krsmanovic, his grandfather Slavko’s credo—"the most valuable gift of all is invention, imagination is your greatest wealth”—endows life in Visegrad with a kaleidoscopic brilliance. Neighbors, friends, and family past and present take on a mythic quality; even the River Drina courses through town like the pulse of life itself. So when his grandfather dies suddenly—just as Carl Lewis races to the finish line on their television screen—Aleks calls on this gift of storytelling to see him through his loss and grief. It is a gift he will have to call on again when soldiers transform Visegrad—a town previously unconscious of racial and religious divides—into a nightmarish landscape of terror and violence.Though Aleks and his family survive by fleeing to Germany, he is haunted by his past, and especially by Asija, the mysterious girl he tried to save. Desperate to learn of her fate, he sends manic, anguished letters out into the abyss, once again turning to language to conjure all that he’s had to forfeit—his homeland, his mother tongue, his innocence. Beneath the infectious vibrancy of Stanisic’s voice is a sweetness and pathos that will haunt the reader long after the book ends. Powerful, vivid, funny, and devastating, How the Soldier Repairs the Gramophone captures the catastrophe of war through a child’s eyes and shows how words have the ability to mend what is broken and resurrect what is lost.


How to Quiet a VampireHow to Quiet a Vampire : A Sotie
Borislav Pekić


How to Quiet a Vampire is a study of terror and intellect in the tradition of Joseph Heller and George Steiner. Published to acclaim in 1977, this controversial novel of ideas follows Konrad Rutkowski, professor of medieval history and former Gestapo officer, as he returns to the scene of his war crimes determined to renounce, or perhaps justify, his Nazi past. In a series of letters, Rutkowski lays out his ambivalent reactions to war and unthinkable violence, connecting his own swirling ideas to those of the major figures of European thought- Plato, St. Augustine, Descartes, Nietzsche, Freud, and others. But the novel is more than an intellectual meditation. Pekić was himself a frequent political agitator and occasional prisoner, and he drew on his first hand knowledge of police methods and life under totalitarianism to paint a chilling portrait of an intellectual acting as a tool of repression. At the same time he questions whether Rutkowski's ideology puts him outside the philosophical tradition he so admires--or if the line separating European thought from totalitarianism is not as clear as we like to think.


PrinceThe Prince of Fire : An Anthology of Contemporary Serbian Short Stories
Edited by Radmila J. Gorup and Nadežda Obradović


Winner of the 1998 Misha Djordjevic Award for the best book on Serbian culture in English, this is the first English anthology of Serbian fiction in thirty years. The anthology represents works by established writers with international reputations and promising new writers spanning the generation born between 1930 and 1960.

TR17159 TR16038 TR76902 TR85680 9780300181722sloveniaSlovenia in Your hands : travel guide
Vladimir Dulović, Adele Gray


The guide is divided into sections covering 5 regions of Slovenia (including the capital, Ljubljana), with more than 100 tourist destinations. The book includes regional and town maps, accommodation listings as well as other practical information. With this guide you can discover Slovenia’s history, culture, landscape, landscape and cuisine while gaining an understanding of customs, manners and more! There are other basic, useful facts: visas, health and security, transport, banks and currency, active holidays, shopping advice, sports activities and other important tips for travellers. There are more than 500 colour photos illustrating what to expect before embarking on your travels. Of special note are places rarely visited by most tourists — ancient castles, monasteries, national parks, and relics of the Roman and Austro-Hungarian and Yugoslav legacy. The guide includes insider recommendations for Slovenia’s festivals, arts, concerts, and nightlife.


Knjižara Serbica


Šesta rukovet Šesta rukovet $10.00
$4.00
Ušteda: 60.00%
Memorandum of the Serbian Academy of Sciences and Arts : Answers to Criticisms Memorandum of the Serbian Academy of Sciences and Arts : Answers to Criticisms $25.00
$18.75
Ušteda: 25.00%
The Nonconformists : Culture, Politics and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 The Nonconformists : Culture, Politics and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 $30.00
$22.50
Ušteda: 25.00%
Sve što nikada niste želeli da vaša deca znaju o seksu : ali ste se plašili da će vas pitati Sve što nikada niste želeli da vaša deca znaju o seksu : ali ste se plašili da će vas pitati $20.00
$4.00
Ušteda: 80.00%
Krila plave pesme : Čitanka za 6. razred osnovne škole Krila plave pesme : Čitanka za 6. razred osnovne škole $13.00
$9.75
Ušteda: 25.00%
Čitanka za 8. razred osnovne škole Čitanka za 8. razred osnovne škole $13.00
$9.75
Ušteda: 25.00%
Štono stari vele : razna lica poslovica Štono stari vele : razna lica poslovica $11.00
$8.25
Ušteda: 25.00%
Moje uspomene Moje uspomene $20.00
$6.00
Ušteda: 70.00%
Poezija Miroslava Cere Mihailovića : zbornik radova Poezija Miroslava Cere Mihailovića : zbornik radova $13.00

NewsletterSERBICA BOOKS 2465 Dundas Street West, Toronto, ON  M6P 1X3 Canada
tel. 416.539.0476 ● fax  416.539.0540 ● toll-free  866.SERBICA ● info@serbica.com

mac sonuclari Ultraslan siir dinle