Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi = Nordostslowenien in der späten Bronzezeit

Janez Dular

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU Ljubljana, 2013.

30 cm, 218, 98 p. + 2 maps str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789612544164

Monografija, ki je razdeljena na tri dele, obravnava poselitev severovzhodne Slovenije v pozni bronasti dobi. Analizirana so naselja, grobišča, depoji in posamične najdbe, torej vse tiste strukture, ki dajejo pečat kulturni pokrajini. Po razmeroma močni obljudenosti v starejši bronasti dobi, je v srednji bronasti dobi nastopilo zatišje, poselitvena mreža pa se je zopet zgostila proti koncu 2. tisočletja pr. Kr., ko naštejemo na tem območju največ najdišč. \ \ Drugi sklop je posvečen tipokronologiji keramičnega posodja iz bronastodobnih naselij v Ormožu, Ptuju in Gornji Radgoni. \ \ V zaključnem poglavju prvega dela publikacije je podan celovit pogled na pozno bronasto dobo severovzhodne Slovenije. Predstavljena je bivalna kultura, proces nastanka središč, gospodarske osnove ter stiki z oddaljenimi kraji. \ \ V drugem in tretjem delu monografije so objavljeni terenski izvidi in najdbe z Grajskega griča na Ptuju in Grajskega hriba v Gornji Radgoni. Gre za pomembni višinski naselji, ki sta v pozni bronasti dobi skupaj z utrjenim Ormožem predstavljali pomembna središča v poselitveni mreži severovzhodne Slovenije.

$82.00 -