Mujina pećina : geoarheologija i litička analiza = Geoarchaeology and lithis analysis

[urednici, editors Ivor Karavanić, Ivanka Kamenjarin]

FF press [i. e.] Filozofski fakultet Zagreb, 2020.

28 cm, 190 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9789531758024

Velik dio rezultata do kojih se došlo tijekom devet godina arheoloških istraživanja i višegodišnjim znanstvenim radom u kojima su sudjelovali naši i strani znanstvenici iz nekoliko znanstvenih institucija, predstavljeni su u sedam radova u ovoj uredničkoj knjizi. Nakon Uvoda slijedi prvi rad (Karavanićet al. 2020a) koji se bavi poviješću istraživanja i analiza nalazišta, ali također predstavlja stratigrafiju nalazišta i opću kronologiju temeljenu na rezultatima kronometrijskog datiranja. Drugi rad, o geoarheologiji nalazišta (Boschian i Gerometta 2020), obuhvaća sedimentologiju, mikromorfologiju i kronologiju. Slijede još četiri rada o litičkim analizama, od kojih je prvi o tehnologiji i tipologiji (Šperm et al. 2020), drugi o sirovinama (Perhoč 2020), treći o analizi istrošenosti rubova kamenog oruđa (Petru 2020), dok je četvrti o prostornoj analizi litičkih nalaza (Nizek i Karavanić2020). Posljednji je rad sinteza rezultata predstavljenih u ovom svesku i drugim publikacijama u kontekstu regije istočnog Jadrana (Karavanićet al. 2020b).

$35.00 -