Kultna namena rimskih žižaka u Gornjoj Meziji

Adam N. Crnobrnja

Filozofski fakultet, Centar za arheološka istraživanja : Muzej grada Beograda Beograd, 2006.

27 cm, 169 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 8686563082

Iako su svetiljke iz antičkog perioda jedna od najpotpunije obrađenih tema klasične arheologije, monografija Kultna namena rimskih žižaka u Gornjoj Meziji odlikuje se osobitim pristupom. Autor je obavio veoma korisne, u literaturi retko prisutne analize pomena žižaka u antičkim izvorima, ekonomskih aspekata njihovog korišćenjai konteksta u kojima su nalažene. Svetiljke su bile svojevrsna sakralna moneta i zalog ideje lux perpetua, ezoterična poruka i karika u komunikaciji između principa života i smrti, a korišćene su uglavnom u sakralne svrhe, u hramovima i, posebno, na nekropolama. Monografija popunjava evidentnu prazninu u dosadašnjem načinu proučavanja antičkih žižaka i nesumnjivo je nezaobilazna literatura u svakom daljem proučavanju ove vrste artefakata.

$25.00 -