Kaluđerske livade : nekropola bronzanog doba

Bisenija Petrović

Muzej grada Beograda Beograd, 2006.

27 cm, 235 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 8680619353

Monografijom Kaluđerske livade- nekropola bronzanog doba, Muzej grada Beograda nastavlja tradiciju objavljivanja rezultata arheoloških istraživanja praistorijskih lokaliteta na teritoriji grada Beograda. Osim uobičajenog pristupa publikovanju nekropola (katalog grobova i tipologija nalaza, analiza antropoloških ostataka i načina sahranjivanja), autorka se bavi izračunavanjem orijentacije grobova spaljenih pokojnika na osnovu ujednačenog ukopavanja urni, čije drške su bile neka vrsta markera prema stranama sveta, s posebnim isticanjem orijentacije prema istoku. Ova knjiga daje važan doprinos poznavanju bronzanodopske kulture Belegiš.

$32.00 -