Srpska bibliografija : knjige : 1868-1944

glavni redaktor Miodrag Živanov

Narodna biblioteka Srbije Beograd, 1989-.

29 cm, 20v. str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8670350246

Opšta retrospektivna bibliografija srpske knjige pripada, slično rečniku našeg jezika, onim nasušnim potrebama od nacionalnog, kulturnog, civilizacijskog značaja, koje svedoče o duhovnog kontinuitetu naroda i prostora, utemeljuju nas vremenski i prostorno, govore o onome što jesmo, šta smo bili i kuda stremimo.\ \ Rad na izradi Srpske retrospektivne bibliografije započet je pre više decenija, i veoma brzo se pokazalo da je u dugoj istoriji srpske štampane knjige najmanje bibliografski obrađen period druge polovine 19. i prve polovine 20. veka. Odabran je odsek koji počinje 1868. godinom, gde se zaustavila Srpska biblijografija za noviju književnost Stojana Novakovića, a okončava se 1944-om, kada se Drugi svetski rat približio svome završetku.\ \ Srpska retrospektivna bibliografija knjiga obuhvata nevelik period od 76 godina, ali po broju knjiga i po njihovoj raznovrsnosti, prava je, bogata riznica znanja. Dela, čije podatke beleži, obuhvataju sve sfere duhovne delatnosti. Osim toga što predstavlja veliki doprinos našoj nauci, neuporedivo je dragocenije saznanje da bibliografijom potvrđujemo sopstvene kulturne domete i ulogu u civilizacijskom napretku, da je ona svedok našeg duhovnog hoda, potrebe da se ide u korak sa ostalim evropskim narodima. U tom smislu, i veze srpske kulture sa kulturama drugih naroda koji su sa nama živeli ili žive na istom tlu takođe će se, zahvaljujući poštovanju teritorijalnog principa, lakše proučavati, što predstavlja još jedan kvalitet više.\ \ Blizu sto pedeset naših i svetskih, državnih, javnih i privatnih biblioteka je pregledano da bi se ustanovilo koliko je i kojih srpskih knjiga pohranjeno u njihovim fondovima. Sveske Srpske bibliografije. Knjige 1868-1944, jesu najcelovitiji, najpotpuniji i najpouzdaniji popis srpskih knjiga u nas.\ \ \ Knj. 1: A-BOK\ Knj. 2: BOL-DEŠ\ Knj. 3: DET-FO\ Knj. 4: FR-ILIĆ\ Knj. 5: ILIĆ,K-IZVEŠTAJ SA\ Knj. 6: IZVEŠTAJ SE-IZVEŠTAJ,ŠKOLSKI S\ Knj. 7: IZVEŠTAJ,ŠKOLSKI Š-KAK\ Knj. 8: KAL-KM\ Knj. 9: KNA-L\ Knj. 10: L-MILN\ Knj. 11: MILO-NIKI\ Knj. 12: NIKO-PETI\ Knj. 13: PETK-PRAVILA D\ Knj. 14: PRAVILA DŽ.-PRIŠ\ Knj. 15: PRIV-RG\ Knj. 16: RI-SREĆ\ Knj. 17: SRED-SU\ Knj. 18: SV-UČENJE\ Knj. 19: UČEŠĆE-VUK\ Knj. 20: VUL-Ž.

$1,000.00 -