Dragi Jovanović i general Majsner na čelu policije u okupiranoj Srbiji : analiza delatnosti Dragomira Jovanovića i Augusta Majsnera u okupiranoj Srbiji 1941–1944.

Radosav Tucović

Institut za savremenu istoriju Beograd, 2022.

23 cm, 594 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788653108205

Krećući si kroz različite „nivoe“ vremena i biografija dvojice policijskih funkcionera, autor je dao podjednako ubedljivu sliku njihovog javnog delovanja ali i priva- tnog života, iščitavajući tako i njihove motive i ambicije, lične, političke, ideološke, koji su ih na prostorima okupirane Srbije vodili putem na kojem su ostale brojne žrtve, sve do trenutka kada su posle završetka rata, na odvojenim suđenjima, bili osuđenji na najtežu kaznu. Stoga knjiga kolege Tucovića predstavlja vredan i originalan doprinos domaćoj istoriografiji o Drugom svetskom ratu, nemačkoj okupaciji, kolaboraciji, ali i stradanju stanovništva.\ Izvod iz recenzije prof. dr Milana Ristovića\ redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu\ U maniru manje poznatom u analizi događaja Drugog svetskog rata u okupiranoj Srbiji, kolega Tucović je ponudio javnosti sliku okupacijskog represivnog aparata posmatrajući je kroz dve ličnosti: jednog srpskog i jednog austrijskog-nemačkog policajaca koji su odlučivali o sudbinama mnogih Srba u godinama okupacije. Značaj ove monografije za srpsku nauku je priličan, jer svojim novim istraživanjima popunjava i objektivizuje jednu značajnu prazninu u razumevanju okupacije u Srbiji, kao i odnose srpskih i nemačkih vlasti u tom vremenu.\ Izvod iz recenzije dr Bojana Dimitrijevića\ naučnog savetnika Instituta za savremenu istoriju\ S obzirom da se radi o značajnoj temi, koja će omogućiti širi uvid ne samo u funkcionisanje policijskog aparata u okupiranoj Srbiji, nego i u funkcionisanje kolaboracionističke vlasti i Trećeg rajha, rukopis monografije dr Tucovića će u velikoj meri proširiti postojeća znanja o periodu Drugog svetskog rata u Srbiji, ali i o funkcionisanju represivnog policijskog sistema. Zahvaljujući tome, monografija dr Tucovića će sigurno pružiti širu i sveobuhvatniju sliku Drugog svetskog rata i prirode kolaboracionističkih vlasti ne samo u srpskom, nego i u evropskom kontekstu.\ Izvod iz recenzije prof. dr Radine Vučetić\ redovne profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu

$45.00 -