Sampas : poema puta

Ilija Đurović

Treći trg Beograd, 2021.

21 cm, 103 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788664071390

Sampas je poema puta. Sampas je roman. Sampas je muzika.\ Od prve do poslednje stranice ove knjige, od Ade Bojane, preko Bokokotorskog zaliva pa do Podgorice, Ilija Đurović rafiniranim književnim stilom pred nas postavlja slike i situacije celog jednog života, života kao traganja za boljim, života kao kolopleta milih i nemilih okolnosti i događaja – onoga što bi se zaista moglo nazvati: život, literatura.\ Savremeni crnogorski, odnosno rasparčano-jugoslovenski, odnosno balkanski kontekst – milje je kroz koji likovi ove knjige traže svoj: sampas. Ili spas?\ Ilija Đurović vešto sastavlja književni puzzle od kojeg nas katkad podilaze srsi, a katkad milina. Besprekoran stil kojim je ovaj roman napisan čini da ne poželimo da je kraj.\ Ali kraj čega? Kraj puta? Kraj traganja?\ Sampas nam ne dopušta da stavimo tačku.\ Sampas je knjiga o ljubavi prema životu, uprkos svemu.\ \ Bojan Krivokapić

$22.00 -