Odblesci slovenske fantastike : [tematski zbornici]

Dejan Ajdačić

Alma Beograd, 2020.

24 cm, 187 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788679748133

Domaćin razgovora prof. dr Dejan Ajdačić osvetliće osobenosti odnosa srpskih čitalaca prema fantastici i okvire saznanja o srpskoj i slovenskoj književnoj fantastici u našoj kulturi i perspektive daljeg unapređenja u upoznavanju ove oblasti.\ Pisac Goran Skrobonja će podeliti svoje utiske o piscima srpske fantastike i svom viđenju fantastike u književnom živitu.\ Pisac i istraživač Zoran Stefanović će govoriti o slovenskoj fantastici u srpskim dramskim umetnostima i vizuelnoj literaturi.\ Zbornik radova „Slovenska naučna fantastika kod Srba“ (2021) ukazuje na uticaje o slovenskoj naučnoj fantastici u srpskoj kulturi. Ovo je tematski i metodološki prvo izdanje svoje vrste u Srednjoj i Istočnoj Evropi, i predstavljaće koristan doprinos i za druge slovenske zemlje.\ U Zborniku Aleksandra Korda Petrović piše o delima Karela Čapeka u srpskoj kulturi; Irina Antanasijević o fantastici ruske emigracije u Kraljevini SHS; Ljiljana Pešikan Ljuštanović o romanu Nikolaja Nosova; Miodrag Milovanović o prevodima slovenske naučne fantastike u periodici; Dejan Ajdačić o prevodima naučne fantastike u knjigama; Nenad Đ. Blagojević o fantastici Viktora Pelevina.\ Zoran Stefanović je dao priloge o slovenskoj naučnoj fantastici u srpskom stripu, pozorištu i radiofoniji, kao i analizu slovenske dimenzije „Enciklopedije naučne fantastike“ Zorana Živkovića. Zbornik sadrži bibliografiju prevoda slovenske naučne fantastike koju su uradili Boban Knežević i Miodrag Milovanović.\ Tri prevedena teksta, čiji su autori strani autoriteti Elena Kovtun, Jevgenije Škurov i Bogdan Troha, predlažu značajna dela ruske, ukrajinske i poljske naučne fantastike koje bi valjalo prevesti na srpski jezik.\ Posle naučne fantastike, redakcija najavljuje rad na sličnim zbornicama posvećenim drugim vrstama fantastike, ali i uticajima drugih kultura na srpsku.\ Tren srpske fantastike: 15 razgovora (2021) je knjiga koja obuhvata razgovore vođene sa srpskim piscima fantastike tokom proleća 2019. godine u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu u ciklusu „Slovenska i srpska književna fantastika“.\ Pisci su sa izabranim sagovornicima razgovarali o svojim očaranostima nepoznatim i čudesnim, o knjigama, filmovima i stripovima koje su voleli, o počecima bavljenja književnošću, nastanku i ulozi društva „Lazar Komarčić“, o svom viđenju fantastike, i njenog mesta u književnom procesu i dr.\ Razgovarali su Zoran Živković sa Marijanom Jelisavčić, Slaven Radovanović sa Zoranom Stefanovićem, Sava Damjanov sa Vasilijem Milnovićem, Boban Knežević sa Miodragom Milovanovićem, Mileta Prodanović sa Jasminom Vrbavac, Ivan Srdanović sa Dejanom Ajdačićem, Ilija Bakić sa Bojanom Jovićem, Goran Skrobonja sa Ljiljanom Pešikan Ljuštanović, Aleksandar Gatalica sa Aleksandrom Jerkovomm, Mina Todorović sa Tijanom Tropin, Mirjana Novaković sa Ljiljanom Pešikan Ljuštanović, Dejan Atanacković sa Anom Stišović Milovanović, Oto Oltvanji sa Vasom Pavkovićem, Aleksandar Novaković sa Tamarom Lujak, Adrijan Sarajlija sa Zoranom Stefanovi

$38.00 -