Međunarodni naučni skup "Jugoslovenska ideja u/o muzici", Novi Sad, 25. i 26. maj 2019.

glavni i odgovorni urednik Mirjana Veselinović Hofman

Matica srpska Novi Sad, 2019.

20 cm, 118 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788679462732

Jugoslovenska muzika do danas je istorijski neutemeljena kategorija. Uprkos tome što je bila deo društvene stvarnosti regije od druge polovine 19. veka do savremenih dana, jugoslovenska muzika označava nedorečeni pojam. Nacionalne tradicije bile su i ostale dominantna muzičko-istorijska paradigma, kako za vreme trajanja obe jugoslovenske države (Kraljevine SHS/Jugoslavije i FNRJ/SFRJ), tako i nakon raspada SFRJ, iako je bilo kompozitora, izvođača, muzičkih pisaca i drugih muzičkih poslenika čiji životi i dela svedoče o drugačijoj grupnoj identifikaciji, onoj koja odgovor na identitetsko pitanje prvenstveno nalazi u jugoslovenskoj ideji, društvu i državi. Brojne ustanove kulture u zemljama bivše Jugoslavije – među njima i muzičke institucije – i dalje nose u svom nazivu odrednicu „jugoslovensko“, a da pritom nije jasno na koji način se manifestuje njihov jugoslovenski karakter, ako je uopšte reč o bilo čemu supstancijalnom, a ne samo o inerciji sistema i petrifikovanoj tradiciji. Sećanja na jugoslovenski period variraju od jugofobnog revizionizma do karnevalizovane nostalgije, pri čemu je popularna kultura, a naročito jugoslovenska popularna muzika, bitan indikator emocionalizovanog odnosa prema minuloj državi koja se prostirala od Triglava do Vardara. \ Obeležiti, razgraničiti i homogenizovati jugoslovenski muzički korpus predstavlja nemoguć zadatak, ne samo zbog konkurentnih teritorijalizacija, već i zbog toga što je uspostavljanje granice suprotno inkluzivnom i sintetičkom duhu jugoslovenstva. Stogodišnjica od nastanka prve jugoslovenske države – Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca – dobar je povod da se razmotri višeslojnost jugoslovenskog muzičkog tela. Naučna konferencija pod nazivom Jugoslovenska ideja u/o muzici rezultat je potrebe da se na interdisciplinarnom muzikološkom tlu sprovede uodnošavanje idejnog horizonta, stvaralačkih poetika i društvenih pojava koji definišu istorijske procese u razvoju jugoslovenske muzike.

$15.00 -