Druga Evropa i Kraljevina Jugoslavija : JNP Zbor (1934-1941)

Vasilije Z. Dragosavljević

Prometej Novi Sad, 2021.

24 cm, 337 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651518082

Predmet istraživanja ovog rada je nastanak i razvoj ideologije fašizma u Evropi i uticaj evropskih fašističkih pokreta na formiranje ideologije Jugoslovenskog narodnog pokreta Zbor, sa osvrtom na ulogu i aktivnosti ove organizacije u političkom životu Kraljevine Jugoslavije.\ Hronološki okvir istraživanja obuhvata vreme između 1934. i 1941. g., u kome se kroz delovanje JNP Zbor pod neospornim uticajima evropskih fašističkih pokreta razvijala specifična ideologija radikalne desnice integralno jugoslovenskog usmerenja. Cilj ovog rada je da kroz analizu izvora dođe do zaključka koji su evropski fašistički pokreti, u kom segmentu i u kojoj meri uticali na formiranje fundamenata ideologije JNP Zbor. Odgovori na ova pitanja doprineli bi da se nastanak ideologije JNP Zbor smesti u opšti kontekst ideoloških strujanja u Evropi dvadesetih i tridesetih godina 20. veka i ukazali na neke, do sada malo poznate, izvore ideološkog uticaja iz Evrope.

$23.00 -