Pomirenje i posljednji dani : balkanske nacije u mitovima i muzejima slave, stida i srama

Vjekoslav Perica

Biblioteka XX vek Beograd, 2021.

18 cm, 184 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788675621607

Vjekoslav Perica (Split, 1955), je istoričar i pisac. Do 2020. godine bio je profesor istorije na Sveučilištu u Rijeci. Sarađuje sa izdavačima knjiga i časopisa u zemljama Zapadnog Balkana i u SAD. Najnoviji njegovi radovi su “All victims matter: An assessment of recent progress toward reconciliation of Balkan faiths and peoples” (“Sve su žrtve važne: Analiza nedavnog napretka prema pomirenju balkanskih vjera i naroda”) u Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (2020), Vol. 40, iss. 10) i “Myth of Serbian Jerusalem: Inventing a Holy Land in Europe’s periphery, 1982-2020” (“Mit o srpskom Jeruzalemu: izmišljanje svete zemlje na periferiji Evrope, 1982-2020”) u knjizi When politics are sacralized, koju su uredili Nadim N. Rouhana i Nadera Shalhoub-Kevorkian (Cambridge University Press, 2021). Sarađuje i sa portalima Peščanik, Tačno.net i XXZ magazin. Pre ove, u Biblioteci XX vek objavljene su još tri Peričine knjige: Balkanski idoli. Religija i nacionalizam u jugoslavenskim državama (2006), Sveti Petar i sveti Sava. Sakralni simboli kao metafore povijesnih promjena (2009) i Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture (u koautorstvu sa Mitjom Velikonjom, 2012).

$19.00 -