Uputstvo za katalogizaciju elektronskih izvora : na osnovu Međunarodnog standardnog bibliografskog opisa (ISBD). Uvodno objedinjeno izdanje

Srđan Slavnić

Narodna biblioteka Srbije Beograd, 2011.

22 cm, 182 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9788670352346

Uputstvo za katalogizaciju elektronskih izvora Srđana Slavnića tretira kompleksnu problematiku bibliografskog opisa sve zastupljenijih elektronskih izvora sa lokalnim i daljinskim pristupom. Zasnovano je na teorijskom konceptu, organizacionoj shemi i standardizovanoj leksičkoj strukturi preliminarnog objedinjenog izdanja Međunarodnog standardnog bibliografskog opisa (ISBD) (International Standard Bibliographic Description. Preliminary Consolidated Edition, 2007) koje je nastalo kao plod revizije postojećih ISBD-a i njihovog objedinjavanja u integrisani i ažurirani standard za opis svih tipova bibliografskih izvora. Posebna pažnja posvećena je tipologiji i modalitetima elektronskih izvora i ukazivanju na izmene koje aktuelni ISBD sadrži u odnosu na prethodnu reviziju ISBD (ER)-a sa prikazom relokacije opisnih elemenata. Priručnik je namenjen katalogizatorima svih tipova biblioteka u OPAC okruženju, ali i u klasičnim linearnim sistemima kakvi su lisni katalozi.\ \ Svetlana Jančić

$12.00 -