Od Stančića do Stanića : Velika galerija Doma Vojske Srbije, [(18. april - 12. maj)]

Nikola Kusovac

Medija centar Odbrana Beograd, 2012.

23 cm, 42 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788633503457

Istoričar umetnosti i autor postavke Nikola Kusovac u katalogu za izložbu zapisao je da ove slike omogućavaju da se “na vizuelno efektan način, pored srodnosti, sagledaju i bitne razlike ove dve stvaralačke prirode”. Jedna, Stančićeva, utemeljena je na tekovinama zapadnoevropskih likovnih shvatanja, a druga, Stanićeva, nastala je u duhu mediteranskog poimanja umetnosti i života.\ \ - Jedan u sebi nosi dramu, nostalgiju i pesimizam, setu i tugu, a drugi se temelji na radostima življenja i optimizmu, stvaralačkoj dokolici, u suncu i svetlosti, igri i poigravanju - smatra Kusovac.\ www.novosti.rs

$9.00 -