Sava Rakočević

Zoran Gluščević

Serbian Literary Guild Beograd, 2001.

33 cm, 120 str.

tvrdi povez, ćirilica

"Slikarstvo Save Rakočevića ima svetski značaj jer je slikar uspeo da spoji ujedno arhitipsku imaginaciju, metafiziku moderne apstrakcije i nepomućeni mir vizantijske ikonografije. Iz te sinteze nastala su platna čija dinamika i osobenost kolora omamljuju gledaoca svojim likovnim formulama koje svedoče da savremena umetnost, kao nijedan drugi oblik ljudskog stvaralištva, ume ne samo da shvati umetnost kao neprekidni kreativni kontinuitet, u kome se počeci poklapaju sa najskorijim izdanicima, nego se u počecima nalazi materijal za najsvremeniji izraz. . . ."\ \ Oto Bihalji Merin

$80.00 -