Istoričar u vremenu prelomnih i sudbinskih odluka : (intervjui i izjave 1985-2010)

Vasilije Krestić

Prometej Novi Sad, 2011.

24 cm, 488 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788651505778

Pripremajući intervjue i izjave za objavljivanje, sačinio sam jedan odabir. U ovu zbirku nisam uvrstio odgovore u kojima je reč o temama koje se ponavljaju. Uprkos tome što sam želeo da izbegnem ponavljanja, pa sam zbog toga, kako sam već rekao, izostavljao neke delove tekstova, njih, ipak, ima, ali ne u preteranoj meri. Osim intervjua koje sam izostavio zbog ponavljanja, u ovu zbirku nisam uvrstio ni one koji stilski i jezički nisu doterani. U naknadno doterivanje nisam hteo da se upuštam, jer bi odgovori izgubili od svoje autentičnosti. Tekstovi koji čine ovu zbirku u svemu su isti sa originalnim verzijama štampanim u raznoraznim novinama. Samo ponegde, gde je to bilo neophodno, radi lakšeg razumevanja, izmenjen je redosled reči, i, tu i tamo, doterana je interpunkcija. Zato što su mnogi intervjui imali uvodnike kojima su me voditelji razgovora predstavljali svojim čitaocima, gde god sam mogao, te uvodnike, po pravilu pohvalne, izostavljao sam jer je u njima bilo mnogo ponavljanja, kako onih koji se tiču mojih biografskih podataka, tako i mojih objavljenih knjiga. Uvodnike nisam izostavljao samo tamo gde oni čine neodvojivi deo intervjua. Svi naslovi i podnaslovi u intervjuima nisu moji, nego su redakcijski. Pismo na kojem su prvobitno štampani intervjui u ovoj zbirci nije menjano. Isto tako nije menjano ni pisanje reči Musliman, koje je u nekim tesktovima pisano malim a u nekim velikim početnim slovom. + Knjigu predajem javnosti uveren da svojim sadržajem može da svedoči o vremenu, događajima i ljudima, ali i o meni kao čoveku i istoričaru koji nije ćutao, nego se u granicama svojih mogućnosti, kad god je smatrao za potrebno, javno oglašavao i iznosio svoje stavove, svoja viđenja i svoja uverenja. Knjigu prepuštam čitaocima da ocene da li sam i gde sam u smutnim vremenima, u kojima se nije lako snaći, bio u pravu a gde sam grešio. U svakom slučaju, želim da čitaoci znaju, a nadam se da će to čitajući moje intervjue i shvatiti, da nikad i nigde nisam nastupao iz ličnih razloga i sebičnih interesa, da sam uvek u izjavama i ocenama polazio od čvrstih uverenja i naučno proverenih činjenica, da sam vazda imao u vidu samo interese mog naroda i moje države, bez namere da bilo kome nanesem zlo i da se o nekoga ogrešim. U pripremanju ove knjige pomogli su mi Mile Stanić, arhivski savetnik i gospođa Irena Prica, saradnica Arhiva SANU u Beogradu. \ \ Beograd, 22. februara 2010. \ Vasilije Đ. Krestić

$40.00 -