Herceg-Novi : 22 sage o kulturnom blagu = 22 sagas about cultural treasure : 22 Sagas uber Kulturschatze : 22 saghe sul tesoro culturale

Lazar Seferović

Sferaart Herceg Novi, 2006.

30 cm, 384 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8690873503

Ovo je izuzetno vrijdean poduhvat čija kompozicija rada oduševljava. Vodeći računa o naučnoj i istorijskoj istini autor nas kroz sage vodi ka spoznaji materijalnih i duhovnih vrijednosti grada i njegove okoline, od nastanka autohtone civilizacije do danas.\ \ Prof. Svetozar Seferović

$130.00 -