Srpska srednjovekovna medicina

Relja V. Katić

Dečje novine Gornji Milanovac, 1990.

25 cm, 153 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 8636702070

Pred kraj druge polovine XI veka Srbi su počeli da stavaraju svoju nacionalnu kulturu i taj proces je počeo u manastiru Studenici. Tu je sv. Sava izvršio prvu reformu našeg književnog jezika i stvorio srpsko-slovensku recenziju. Sa jačim ili slabijim intenzitetom ovaj proces će se nastaviti i dalje, a svoj definitivni oblik dobiće u srpskom manastiru Hilandaru u Sv. Gori. U tom periodu Srbi uvode i savremnu evropsku medicinu. Odmah po uređenju Hilandara sv. Sava, po ugledu na bolnicu carigradskog manastira Sv. Bogorodice Evergetide, osniva u njemu prvu srpsku bolnicu.

$20.00 -