Dvojezičnost i obrazovanje

Ruženka Šimonji Černak

Zadužbina Andrejević Beograd, 2012.

24 cm, 137 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788652500611

Prikazan je komparativan pristup problematici dvojezičnosti i obrazovanja slovačke autohtone jezičke manjine u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Autorka dvojezičnost posmatra sa psihološkog, pedagoškog i sociolingvističkog aspekta, s namerom da skrene pažnju na izazove obrazovanja dvojezične dece i na potrebu pružanja podrške maternjem jeziku koji nije većinski. Jedan od značajnijih nalaza istraživanja je da obrazovanje na maternjem jeziku u velikoj meri utiče na identifikaciju sa svojim jezikom i kulturom. U radu se dvojezičnost tretira kao dragocen resurs, a na kao eventualni izvor problema i konflikta.

$17.00 -