Uloga geografskog porekla u brendiranju agrarnih proizvoda

Ružica Radulj

Zadužbina Andrejević Beograd, 2012.

24 cm, 71 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788652500284

Autorka sistematski analizira i obrađuje pojam geografskog porekla i njegov uticaj na brendiranje poljoprivrednihi prehrambenih proizvoda kroz analizu odnosa sa potrošačem. Posebno su obrađene tri grupe proizvoda: suhomesnati,vino i sir. Istraživanje ukazuje na značaj koji strategija brendiranja poljoprivrednih proizvoda ima na pozicioniranjepre svega tradicionalnih proizvoda. \ Monografija je priređena mag. teza "Brendiranje specifičnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa aspekta geografskog porekla", odbranjena 2007. god. na Ekonomskom fakultetu.

$12.00 -