Nagrađivanje menadžera u bankarskom sektoru Srbije

Ivana Marinović Matović

Zadužbina Andrejević Beograd, 2012.

24 cm, 98 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788652500376

Obuhvaćena je problematika strategije nagrađivanja menadžera u bankarskom sektoru Srbije u uslovima koje nameće globalna kriza, s osvrtom na adekvatne komparacije. Naglašen je značaj unapređenja postojeće prakse i istaknuta je važnost povezivanja nagrade sa menadžmentom rizika. Izneti su predlozi za poboljšanje sistema nagrađivanja i ukazano je na pravce razvoja. \ Priređena doktorska disertacija "Alternativni sistemi nagrađivanja menadžera u bankarskom sektoru", odbranjena 2011. god. na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union u Beogradu.

$17.00 -