R. U. R.

Karel Čapek

Centar za promociju nauke = Center for the Promotion of Science Beograd, 2012.

19 cm, 124 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788688767064

Dramsko delo R U.R (Rosamovi univerzalni Roboti) Karela Čapeka prva je knjiga u kojoj je upotrebljena reč robot koja tada ulazi u sve svetske jezike. Ovim delom Čapek je takođe udario i temelj moderne naučne fantastike, i otvorio je ka potpuno novim temama i oblastima o kojima se može razmišljati i pisati. \ \ Izazovi i dileme koje pred čoveka stavlja nova i nedovoljno jasna tehnološka civilizacija u srži su i samog zapleta R. U.R. -a, gde naizgled nesvesna i bezosećajna armija radnika — robota, iznenada podiže pobunu protiv svojih vlasnika i kreatora — ljudi. Radnja se odvija u Rosamovoj fabrici, smeštenoj na nepoznatom izolovanom ostrvu, daleko od svake ljudske civilizacije koju, decenijama unazad, snabdeva robotima. No, da li je došlo vreme da se uloge zamene i da roboti započnu novu, mehaničku civilizaciju? Da li ogroma! tehnološki napredak ljudskog društva predstavlja u stvari i pad samog čoveka? \ \ Karel Čapek, jedan od najpoznatijih čeških pisaca 20. veka, autor je dela koja tretiraju i tumače moralna i socijalna načela u svetlu velikih društvenih i tehnoloških promeng u Evropi i svetu nakon Prvog svetskog rata. Čapekov doživljaj budućnosti i satirični pesimizam, koji često koristi u svojim delima, umnogome oslikavaju poziciju njegove otadžbine, okružene ekspanzijom Sovjetskog Saveza i pretnjom nemačkog rajha. \ \ Čapekova najpoznatija dela su Afera Makropulos, Fabrika apsolutnog, Rat daždevnjaka, Apokrifne priče, Iz života insekata i drugo.

$10.00 -