Francuski klub u Pančevu i Francuska škola Jelene Nikolajevne Spiridonove

Nesiba Palibrk-Sukić

Gradska biblioteka Pančevo, 2011.

22 cm, 171 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788685131103

Radeći na istraživanjima o ruskoj emigraciji u Pančevu (Ruske izbeglice u Pančevu 1919-1941, Nesiba Palibrk-Sukić), došli smo do saznanja da su ruski emigranti bili angažovani u svim sferama društvenog, kulturnog i javnog života, ne samo u Pančevu nego u celoj Kraljevini, svuda gde su postojale ruske kolonije. To je sasvim razumljivo ako se uzme u obzir da je, prema raspoloživim statističkim podacima, oko 62% ruskih emigranata prispelih u Kraljevinu SHS bilo sa srednjim obrazovanjem, 13% sa visokim, a samo 3% bilo je nepismeno.\ \ Istražujući sve oblasti društvenog angažovanja ruske emigracije, došli smo do izvora o doprinosu pančevačkih Rusa radu Francuskog kluba, gde su oni bili prvenstveno profesori francuskog jezika, držali su predavanja, a ruski umetnici su nastupali na čajankama u Francuskom klubu. Ruskinja Jelena Nikolajevna Spiridonova u Pančevu je osnovala privatnu Francusku školu sa zabavištem, a Francuski klub u Pančevu bio je najaktivniji u državi u vreme kada se u njegovom radu angažovala nastavnica francuskog jezika Madlen Jermolajev.\ \ Istražujući prisustvo ruske emigracije u Francuskom klubu, ukazala nam se mogućnost da prikupimo i šire podatke o radu Kluba, tako da smo sačinili kulturni letopis i formirali bazu podataka koja nam je omogućila da hronološki pratimo njegov rad. Letopis je obuhvatio štampu između dva svetska rata koja je donosila veoma iscrpne podatke o klupskim aktivnostima (Pačevac, Jugoslovenska reč, Narodna sloga, Banatski vesnik, Banatski radikal, Pančevačka nedelja). Kasnije smo imali sreću da u Istorijskom arhivu u Pančevu dobijemo na uvid fond Francusko društvo Pančevo što nam je omogućilo da kompletiramo sliku o Klubu, ličnostima i načinu rada.\ www.citaliste.com

$22.00 -