Između realizma i postmoderne : studije i ogledi o srpskim piscima druge polovine XX veka

Marko Nedić

Zavod za udžbenike Beograd, 2011.

21 cm, 354 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788617181121

Proza pisaca zastupljenih u ovoj knjizi - od Vladana Desnice do Mome Kapora - sagledana je, s jedne strane, kao zasebna tematska, stilska i semantička celina, a s druge,, kao važan činilac, evolutivnih i poetičkih promena koje su se posle Drugog svetskog rata dešavale u srpskoj književnosti.\ Naslov knjige odredila je priroda proznih dela zastupljenih pisaca. Svi oni, kao i mnogi drugi pripovedači i romansijeri iz druge polovine XX veka, autori su ostvarenja čija se poetička osnova nalazi između dveju ključnih tendencija novije srpske književnosti - između modernizovanog realističnog postupka iz prvih decenija posle Drugog svetskog rata i postupka koji prethodi delima postmodernističke poetike na kraju veka. Oni ne pripadaju u potpunosti ni realističkom ni postmodernističkom proznom prosedeu, ali većina pisaca iz prve celine knjige koristi elemente realističke poetike i modernizuje je, dok se pojedini autori iz druge celine knjige približavaju poetici visokog modernizma i postmodernizma ili ih nekim osobinama svog proznog dela jasno nagoveštavaju.

$23.00 -