Tradicija prosvećenosti i prosvećivanja u srpskoj periodici : zbornik radova

urednik Tatjana Jovićević

Institut za književnost i umetnost Beograd, 2012.

24 cm, 447 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788670951815

Nastao u godini obeležavanja dvestogodišnjice Dositejeve smrti, zbornik je rukovođen težnjom da se prosvetiteljski pokret i epoha prosvećenosti, najčešće gotovo personifikovani u Dositejevom liku, predstave u širem kontekstu, a tradicija prosvetiteljskih ideja istraži na planu javne misli i delanja.\ \ Hronološki, zbornikom je obuhvaćen period od anticipacija ovog korpusa ideja u preddositejevskoj epohi, pre konstituisanja pune doktrine prosvećenosti (Orfelinov Magazin, 1768), do odjeka u avangardnim publikacijama između dva svetska rata i u tradiciji marksističke misli pedesetih godina 20. veka. Istovremeno, pitanje obima i sadržaja termina prosvetiteljstvo / prosvećenost / prosvećivanje i razmatranje „protiv-prosvetiteljskih“ strujanja i ideja – prisutnih u romantizmu i avangardnim pokretima, ali, u izvesnim oblicima, i unutar realističke paradigme – metodološki je koncipirano kao integralan i značajan deo istraživačkih napora.

$19.00 -