Srpski jezik u tranziciji : o anglicizmima u ekonomskom registru

Nadežda Silaški

Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd, 2012.

24 cm, 159 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788640312585

Kratak sadržaj:\ \ 1. Uvodna razmatranja\ 2. Najvažniji razlozi korišćenja anglicizama u ekonomiji\ 3. Vrste anglicizama u ekonomskoj terminologiji\ 4. Sinonimija u ekonomiji u srpskom i engleskom jeziku\ 5. Terminološka sinonimija u srpskom jeziku\ 6. Anglicizmi u ekonomskoj terminologiji – poređenje srpskog i hrvatskog\ 7. Strategije prevođenja metaforičnih termina sa engleskog na srpski\ 8. Ka standardizaciji terminologije marketinga i menadžmenta\ 9. Završna zapažanja\ Monografija Srpski jezik u tranziciji – o anglicizmima u ekonomskom registru predstavlja rezultat višegodišnjeg istraživanja anglicizama u jeziku ekonomske nauke, kao i u naučno-popularnim tekstovima ekonomske, poslovne i finansijske tematike. Ovde su svi rezultati istraživanja sakupljeni na jednom mestu i uobličeni u tematske celine u pokušaju da se popuni praznina u istraživanju promena koje je ekonomska terminologija na srpskom jeziku pretrpela poslednjih nekoliko decenija zahvaljujući uticaju engleskog jezika. Osim lingvistima i onima koji se profesionalno bave srpskim jezikom i promenama koje doživljava poslednjih decenija pod uticajem engleskog, studija može biti od koristi i pripadnicima ekonomske struke, jer će im pomoći pri razrešenju pojedinih dilema oko korišćenja terminologije, ali i ukazati na izbore prilikom uvođenja novih pojmova u svakodnevnu naučnu i stručnu komunikaciju i profesionalni žargon.

$23.00 -