Od Nirnberga do Haga : pouke istorije

[urednik Jelena Đ. Lopičić-Jančić]

Beogradski forum za svet ravnopravnih Beograd, 2012.

24 cm, 252 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788683965373

Sadržina predstavlja analizu nirnberškog sudskog i haškog procesa čime doprinosi upotpunjavanju praznine u stručnoj i naučnoj literaturi. Primećeno je, naime, da u Srbiji, osim priloga u udžbenicima o krivičnom i međunarodnom krivičnom pravu za studente pravnih fakulteta, gotovo i ne postoje posebna izdanja ili dublje analize Nirnberškog sudskog procesa i njegovog značaja za izgradnju sistema međunarodnog krivičnog prava. Posebno je nedostajala analiza odnosa Jugoslavije i Nirnberškog suda, odnosno, tretmana ratnih zločina tokom Drugog svetskog rata na području Jugoslavije, što je svakako neobično s obzirom na obim i težinu ratnih zločina koji su tokom tog rata počinjeni u Srbiji i protiv srpskog naroda, kako od fašističkih okupatora, tako i od njihovih satelitskih tvorevina kao što su bile NDH i Velika Albanija. Ona pokazuje da je tokom sudskog procesa u Nirnbergu iskristalisan niz principa međunarodnog krivičnog prava koji su kodifikovani i prihvaćeni kao integralni deo sistema međunarodnog krivičnog prava.\ \ Osnovne poruke ove značajne knjige su da samo nezavisne i univerzalne sudske institucije mogu doprinositi pravdi, pomirenju i moralnom dugu prema žrtvama ratnih zločina; da se ne sme dozvoliti revizija istorije Evrope, pogotovu revizija rezultata Prvog i Drugog svetskog rata kao ni rezultata Nirnberškog procesa, jer bi to vodilo utiranju puta za nove katastrofalne sukobe; da je potrebno zaustaviti dalje derogiranje osnovnih principa i pojmova međunarodnog prava, kao što je to pojam genocida; da je potrebno ojačati autoritet i ulogu Ujedinjenih nacija i principa Povelje. S obzirom na ogromne žrtve u borbi za svoju i slobodu Evrope od nacizma i fašizma, kao i od svih drugih osvajačkih strategija tokom čitavog 20. i na početku 21. veka, Srbija ima moralnu obavezu da se odlučno suprotstavi svim pokušajima revizije istorije.\ \ http://www.nspm.rs

$30.00 -