Oslobađanje Dubrovnika

Slavo Stojković

Altera Beograd, 2012.

21 cm, 144 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788660071158

Roman je u svojoj kompozicionoj arhitekturi zamišljen kao krstasti svod bez obzira na to koliko bi se tom asocijacijom složio sam autor. Dva se luka presecaju u tematsko- sižejnoj konstrukciji: jedan povezuje istoriju i sadašnjost s ljudima, slikama, događajima, biografijama i sudbinama iz gosparskog i vedutskog Dubrovnika s Beogradom i njegovi urbanim preobražijima. Dalja i bliža istorija presecaju se ne samo kao pojedinačne i kolektiuvne ljudske priče već i kao građe za trajne potrage, kako za ljubavlju i živima tako i za istinom i objašnjenjem spram sudbina onih koji su ne samo nestali, već nasilno oterani u smrt. Smenjuje se, u stilskom postupu, “zebaldovski“ narativno utrostručeno vreme prošlo, sadašnje i buduće s obrisima mudrih i versički bogatih citata tragično stradalog pesnika Milana Milišića s rasuđivanjima prvog lica, naratora koji u sadašnjem trenutku, između istorije, biografije i porekla, pronalazi i sreće likove i zavičajne belege, pronalazi i specifišna artefakta za podršku i samoohrabrenje u osvajanju sadržajne jasnoće sopstvenog života u kojoj su senke dve smrti, pesnika Milana Milišića i novinarke Dade Vujasinović...

$19.00 -