Praxis : društvena kritika i humanistički socijalizam : zbornik radova sa Međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-filozofija i Korčulanska ljetna škola (1963-1974

Katažina Bjelinjska-Kovalevska

Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Beograd, 2012.

22 cm, 417 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788688745048

Praxis - Društvena kritika i humanistički socijalizam \ \ Zbornik radova sa međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-Filozofija i Korčulanska ljetna škola (1963-1974) \ \ U istoriji kritičkog mišljenja praxis-fi lozofi ja, nastala i razvijana u socijalističkoj Jugoslaviji 1960-ih i 1970-ih godina oko časopisa „Praxis“ i na Korčulanskoj ljetnoj školi, bez sumnje zauzima istaknuto mesto. O ključnom pitanju savremene levice: „Kako je danas moguć moderan i demokratski socijalizam?“ na Korčuli se poveo međunarodni dijalog još pre gotovo pedeset godina. Naime, časopis „Praxis“ i Korčulanska ljetna škola utopijskom su mišljenju u tada politički rascepljenom svetu pružali privremeno utočište i u njemu u dijalogu okupljali kritičke marksiste sa Istoka i sa Zapada. U to vreme jedino je u Jugoslaviji bila moguća takva inicijativa: u zemlji koja se opredelila za projekt samoupravnog socijalizma kao trećeg puta između kapitalizma i sovjetskog modela socijalizma. Šta praxis-fi lozofi ja jeste: teme (i dileme), problemi, angažmani? Kako je nastala i kako se razvijala: (teorijski i istorijski, socijalni) koreni, razlozi, uslovi i povodi? Šta je značila u Jugoslaviji i svetu: kome i zašto, ko je na nju uticao i na koga je ona uticala? Problemi recepcije? Šta je njeno nasleđe, ima li šanse danas? Ovo su samo neka od pitanja na koja smo potražili odgovor u ovom zborniku.

$20.00 -