Spomenica Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva : 1838-1938

Mihovil Tomandl

Knjižarsko izdavački zavod "Napredak" pređe Braća Jovanović Pančevo, 1938.

26 cm, 350 str.

meki povez, ćirilica

$30.00 -