Kontroverze iz povijesti Jugoslavije 1-3 : dokumentima i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije

Ljubo Boban

Školska knjiga Zagreb, 1987.

25 cm, 1351 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 8603000425

Ova knjiga obuhvaća priloge različitog obiježja- dokumente, rasprave, članke i polemike. Dijelom su to već objavljeni prilozi, mjestimično dopunjeni novim historiografskim podacima i rezultatima, a dijelom su to noe polemičke rasprave. Prilozi su podijeljeni u tri cjeline. Prvu cjelinu čine prilozi iz vremena građanske Jugoslavije. Prilozi iz drugog dijela obuhvaćaju problematiku građanskih snaga u Hrvatskoj u vrijeme rata, te omogućuju da se ta problematika šire sagleda, naročito s obzirom na utjecaj mešunarodnih faktora, napose britanske politike. Treći dio sadrži polemičke rasprave o različitim pitanjima iz razbolja građanske Jugoslavije te oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije.\ Unatoč raznolikosti ovi prilozi čine cjelinu i omogućavaju sagledavanje niza problema iz povijesti grašanske Jugoslavije i oslobodilačkog pokreta, čineći velik doprinos historiografskoj kritici.\ Glavna istraživačka preokupacija Bobana jesu problemi građanske Jugoslavije, te razboblje drugoga svjetskog rata.

$75.00 -