Ilustrovana istorija Srba = Illustrated History of the Serbs

priredili Nikola B. Popović, Nikola Kusovac, Desanka Milošević

Litera Beograd, 1992.

28 cm, 12 v. str.

tvrdi povez, ćirilica

1. Doseljavanje Srba na Balkan i prva država = The Settlement of Serbs on Balkans and the First State\ \ 2. Srpska država Nemanjića = The Serbian State of the Nemanjićes : 1199-1321\ \ 3. Srpska država Nemanjića : 1321-1371 = The Serbian State of the Nemanjićes : 1321-1371\ \ 4. Propast Srpskog carstva : 1371-1389 = The Fall of the Serbian Empire : 1371-1389\ \ 5. Srpska država u Zeti = Serbian State in Zeta : 10-15 vek = 10-15 centuries\ \ 6. Srednjovekovna Bosna = Medieval Bosnia : 10-15 vek : = 10-15th centuries\ \ 7. Srpska despotovina : od početka XV veka do 1521. = Despotate of Serbia : from the begining of 15th centuries to 1521.\ \ 8. Srbi pod turskom, austrijskom i mletačkom vlašću = Serbs under Turkish, Austrian and Venetian rule\ \ 9. Prvi srpski ustanak = The First Serbian Uprising\ \ 10. Srbija = Serbia : 1813-1858\ \ 11. Srbija = Serbia : 1858-1903\ \ 12. Crna Gora : od kraja 15. veka do 1914. = Montenegro : = from late 15th century to 1914

$400.00 -