Pravo u oblasti knjige

Dragan Barać

Narodna biblioteka Srbije Beograd, 2014.

21 cm, 202 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788670353190

U ovom istraživanju učinjen je napor da se fenomeni knjige sagledaju i prikažu u svetlu pravne nauke, kako u istorijskom tako i u savremenom kontekstu. Složenost i multidisciplinarni karakter fenomena knjige i bibliotekarstva, kao i njihov značaj za formiranje i održavanje kulturnog, nacionalnog i duhovnog identiteta naroda, zahtevali su da se u istraživanju, pored pravnog metoda, koristi i interdisciplinarni pristup koji je podrazumevao različite bibliološke, istorijske i sociološke metode i tehnike.\ \ Fenomeni knjige i revolucionarne promene u ovoj oblasti, koje učestvuju u stvaranju i korišćenju knjige tokom njene istorije, nalazili su svoj odraz u pravu. Pravo je podsticajno delovalo na povezivanje i izgrađivanje novih odnosa između tradicionalnih činilaca kulture autora, izdavača, knjižara, bibliotekara i čitalaca. Globalizacija i evropske kulturne integracije, preko harmonizacije prava koje ih je podržavalo, donele su dostojno mesto svakoj nacionalnoj kulturi, pa i srpskoj. Takođe, izgradnja informacione strukture, status biblioteka i njihov prestiž u novom informacijskom dobu, stvorili su od bibliotekarstva svojevrsnu infrastrukturu društva informacija i znanja. Sve to je u velikoj meri doprinelo kulturi, nauci i harmoničnom sistemu naučno-tehnoloških informacija.\ \ Ovaj rad ima za cilj da druge autore podstakne na istraživanje ostalih aspekata knjige i informacije – ekonomskih, socioloških, kulturnih, političkih i drugih, koji treba da ukažu na nova rešenja za budućnost knjige i čitanja.

$19.00 -