Dositej Obradović i verske slobode : Zbornik radova/Naučni skup

priredio Vojislav Jelić

Zadužbina Dositej Obradović Beograd, 2014.

24 cm, 149 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788687583160

Besedom o ljudskim pravima i toleranciji prof. dr Jovica Trkulja sa Pravnog fakulteta u Beogradu naznačio je okvir i osnovne smernice za rad skupa u celini. Skup je održan pod naslovom „Dositej Obradović i verska tolerancija“. Stoga su organizatori na skup pozvali ugledne naučnike da iz različitih uglova i različitih religijskih opredeljenja osvetle neka pitanja koja se tiču međureligijskog dijaloga kao i dijaloga između verujućih i neverujućih. Dijalog bi svakako bio još delotvorniji da su se pozivu na skup odazvali i predstavnici jevrejske, rimokatoličke i islamske verske zajednice iz Beograda. Rezultati sa pomenutog skupa, kao i Dositejeva briga za čistotu srpskog jezika, uverili su nas da je primereno i naučno opravdano da se zbornik radova objavi pod naslovom „Dositej Obradović i verske slobode“. Sloboda je ključni pojam i uslov za bilo kakav razgovor o ljudskim pravima. Ali i za složena pitanja koja se tiču religijskog poimanja odnosa u kome stoji čovek s jedne i Bog sa druge strane. Ovaj Zbornik radova predajemo čitaocima u uverenju da će rezul- tati saopštenja sa naučnog skupa, i pored nekih nedorečenosti, biti podsticaj i dobra osnova za buduća istraživanja ovakvih, uvek novih i nikada do kraja razjašnjenih pitanja.

$12.00 -