Istorija holokausta Roma

Rajko Đurić

Politika Beograd, 2008.

16 cm, 460 str.

tvrdi povez, ćirilica

ISBN: 9788676070923

 

Reč je o jedinstvenom delu koje služi na čast domaćoj istoriografiji, uz ostalo i zato što se u njemu prvi put razmatra pogrom Roma na celovitom evropskom prostoru tokom Drugog svetskog rata, uz istovremeno, izrazito upečatljivo, znalačko izlaganje istorijata nacizma, njegovih doktrinarnih i ideoloških uporišta i rasne politike koja je u holokaustu i genocidu satrla milione Jevreja, Roma, Srba, Poljaka, Rusa i pripadnika drugih naroda.
U prvom delu knjige, kroz četrnaest poglavlja, izneti su uzroci i faze holokausta Roma u nacističkoj Nemačkoj i Austriji, kao i širom Evrope, uključujući i Srbiju, okupiranu tokom Drugog svetskog rata.
Poseban kvalitet knjizi daje drugi deo u kome su objavljena imena i prezimena 17.960 Roma ubijenih u koncentracionom logoru Jasenovac tokom postojanja ustaške NDH, uz još 5.273 romske neimenovane žrtve, stradale u Jasenovcu, jednoj od najvećih klanica Drugog svetskog rata. Ukupno je reč o 23.233 stradala Roma, koji su tamo bili dovedeni u logor sa teritorija Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Ako postoje spiskovi sa pojedinačnim imenima, onda njihov broj treba pomnožiti sa dva ili sa tri, da bi se dobila prava slika o broju stradalih, glasi jedna od metodoloških preporuka nemačke kritičke istoriografije. Nju svakako treba neprekidno imati na umu u suočavanju s podacima o broju žrtava iznetim ne samo u ovoj, nego i u drugim knjigama čiji autori insistiraju na mukotrpnom, višegodišnjem istraživačkom radu, kako bi neporecivo utvrdili imena i prezimena, godine rođenja i smrti, mesto porekla i stradanja žrtava genocidnih zločina i holokausta.
Politika

 

$60.00 -