I Bog i preci : pravoslavlje i narodna religija Srba

Vesna Marjanović

Etnografski muzej Beograd, 2013.

21 cm, 107 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788678910661

Tekst je posvećen duhovnoj kulturi srpskog naroda i pravoslavlju. Religija Srba se odavno izdvojila u duhovnu sferu u kojoj su izmešani arhaični kultovi slovenskog i balkanskog nasleđa sa pravoslavnim dogmama. I Bog i precise u radu koriste kao metafora za povezivanje još uvek podvojenog odnosa naroda prema pravoslavlju i hrišćanstvu. Tema kojom se autor teksta bavi nije isključivo povezana sa teorijskim raspravama ili sa empirijskom građom već obuhvata i materijalne artefakte raspoređene u muzejske zbirke, omogućava možda drugačiji pristup i čitanje poruka razvijenih u simboličan jezik kulture i religije kroz vreme i prostor.

$14.00 -