Gola priča : Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Novom Jerusalimu Borslava Pekića i Fami o biciklistima Svetislava Basare

Igor Perišić

Plato Beograd, 2007.

20 cm, 301 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788644703785

U studiji se ispituje imanentna poetika Grobnice za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Novog Jerusalima Borislava Pekića i Fame o biciklistima Svetislava Basare. Ova dela formiraju razvojnu paradigmu srpske književnosti poslednje četvrtine prošlog veka određenu nizom- skepsa – ironija – karnevalizacija. Definisanjem termina autopoetika, kao specifičnijeg i naglašenijeg vida imanentne poetike, što je pojava karakteristična za postmodernističku književnost, i posle dijahronijskog pregleda nastajanja ove pojave, dolazi se do autopoetičke analize koja se vrši na tri nivoa- na prvom mestu autopoetika se prati kao govor o matičnom delu, posle toga se razmatra žanr dela odražen u autopoetičkim komentarima, i, kao treće, matično književno delo ispituje se u kontekstu celokupne književne tradicije reflektovane u njemu. Tako "otvoren” tekst onda se postavlja u odnos prema stvarnosti koja se u književnosti uvek na neki način predstavlja, odnosno prelazi se na problem reprezentovanja istorije i posmatra se kako u književnosti postmodernizma, posle dekonstrukcije teksta, dolazi i do dekonstrukcije istorije. Rad se završava raspravom šta znači pojava autopoetike u svetu koji reprezentuje. Oslanjanjem na teorijske eksplikacije Bertolta Brehta, zatim na pojam "nove političke umetnosti” Frederika Džejmsona i podsticajne ideje nemačkog filozofa Petera Sloterdajka, nudi se odgovor na to pitanje, i u isto vreme se predlaže jedan mogući pravac razmišljanja o tome kakvu umetnost i kakav svet možemo očekivati posle postmodernizma.

$20.00 -