Društveni položaj sela, seoskih porodica i seoskih žena u centralnoj Srbiji

Ljubica Rajković

Univerzitet, Geografski fakultet Beograd, 2014.

25 cm, 455 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788662830180

Studija Ljubice Rajković predstavlja prvo opsežno i produbljeno empirijsko istraživanje o promenama u društvenom položaju seoskih žena u selima u centralnoj Srbiji u dvadesetom veku do današnjih dana. Ovo je veoma značajna studija, ne samo zbog atributa koji su izneti o njoj u prethodnoj rečenici, već zbog jedne suštinske empirijske i teorijske paradigme koja se nalazi u tesnom spoju sa razmatranjem teme u fokusu. Reč je o tome da je sintagma društvenog položaja žena u savremenoj Srbiji zapravo precizan i direktan "simptom razvoja" kroz koji je prolazilo celokupno socijalističko društvo, a zatim i postsocijalističko, a posebno na selu. Naime, osnovna kontradikcija između modernizirajućih težnji koje su na nakaradan način dolazile do seoske populacije i tradicijskih otpora, a pre svega, nesnalaženja i nerazumevanja u procesima društvenog razvoja Srbije i njenog sela, iskazuje se kroz ne/promene u položaju seoskih žena..., čije se sudbine i životi formiraju u kolopletu nezavršenih promena i tradicijskih patrijarhalnih obrazaca seoske kulture i ekonomije. \ \ Iz recenzije prof. dr Anđelke Milić

$40.00 -