Magija ćilibara

Aleksandar Palavestra

Narodni muzej Beograd, 2006.

21 cm, 447 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 8672690834

U publikaciji su predstavljeni predmeti od ćilibara iz muzeja Srbije i Crne Gore, nastali u širokom vremenskom rasponu, od srednjeg bronzanog doba do poznog srednjeg veka, koji po svojoj raznovrsnosti i brojnosti čine jednu od najznačajnijih kolekcija ćilibara na svetu. Prateća, ekskluzivna izložba i studija rezultat su istraživanja i stručne i naučne obrade ovog materijala, od najstarijeg nakita iz bronzanodobske humke u Belotiću, preko čuvenog otkrića ćilibara iz kneževskog groba gvozdenog doba kod Novog Pazara i raskošnih ukrasa antičkih radionica, do malobrojnih predmeta sa Novog Brda iz XV veka. Analazirajući nastanak ćilibara, puteve trgovine, oblike i motive nakita, kao i njegovu upotrebu, autori su sveobuhvatno predstavili dosadašnja saznanja o primeni ovog materijala na teritoriji centralnog Balkana. Pored toga, monografija sadrži i kataloški pregled izloženih predmeta (662 jedinice) od kojih većina potiče iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu.

$75.00 -