Selektivna sociolingvistička bibliografija : SFRJ/SRJ - SCG/Srbija : 1967-2014.

Ranko Bugarski

MostArt Beograd, 2015.

25 cm, 139 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788684149857

... Na kraju, nameću se i dva ključna pitanja: koji je cilj Bibliografije i koja je njena ciljna publika. Kako Bugarski skromno objašnjava u Predgovoru, “njen osnovni zadatak više je praktične prirode: da omogući korisniku brz uvid u generalnu sliku područja i razdoblja na koje se odnosi”. Međutim, dometi ove bibliografije daleko nadilaze ovako postavljen cilj, budući da, prvo, svojom sveobuhvatnošću i reprezentativnošću, pruža zaokruženu sliku o dešavanjima na domaćoj sociolingvističkoj sceni (ili tačnije, domaćim sociolingvističkim scenama) u rasponu od čitave četiri decenije ... i drugo, svojom tematskom razvrstanošću, ona pruža dragocen izvor bibliografskih informacija svim sadašnjim i budućim istraživačima u oblasti sociolingvistike i, posredno, lingvistike uopšte – studentima osnovnih, diplomskih i doktorskih studija, kao i njihovim profesorima i mentorima, koje ovde čeka obiman, iscrpan i precizan pregled članaka i knjiga, ponekad njima i nepoznatih, za čije bi im samostalno pronalaženje bilo potrebno vrlo mnogo vremena. To vrlo mnogo vremena utrošio je, na dobrobit celokupne akademske zajednice na ovim prostorima, Ranko Bugarski, tvorac i dugogodišnji sastavljač Selektivne sociolingvističke bibliografije SFRJ/SRJ-SCG/Srbija 1967-2007, koja predstavlja jedinstven bibliografski poduhvat ne samo u našoj sredini.\ (Iz prikaza prof. dr Tvrtka Prćića u Zborniku Matice srpske za filologiju i lingvistiku, knj. LIII/2, Novi Sad 2010)

$25.00 -