Reč na reč - odgovor episkopu Atanasiju (Jevtiću)

Vladimir Dimitrijević

Lio Gornji Milanovac, 2008.

20 cm, 253 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788683697755

I eto, ta jedna i jedinstvena tajna Hristova, Bogu hvala, i do danas živi i postoji u Pravoslavnoj Crkvi kao osnovna realnost našeg hrišćanskog bića i života. Moja je molba- da to ne smemo zaboraviti. Osaznajmo najpre sami šta je to Liturgija, a ne ignorantski da se usuđujemo da dignemo drsku ruku da nešto reformišemo u Liturgiji. Svi eventualni uspesi dobijeni od tih reformi, biće samo sratkotrajni, efemerni ‚‚blicevi", a onda ćemo ubrzo čupati kosu svoju šta smo uradili i kako tek reba ispravljati greške tog reformatorstva. (Slično čine zapadni hrišćani, pre i posle Vatikanskog koncila, ali je sada teško jednom isgubljenu ravnotežu vaspostaviti). \ Jeromanah Atanasije Jevtić, 1978. godineTeološki nogledi broj 3/1980, str. 95

$24.00 -