Primenjena lingvistika danas - izazovi modernog doba : zbornik radova sa Četvrtog međunarodnog kongresa "Primenjena lingvistika danas - izazovi modernog doba", održanog 12-14. oktobra 2012. u Beogradu

[zbornik priredile Vesna Polovina, Snežana Gudurić]

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu Beograd, 2015.

24 cm, 198 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788661533075

$30.00 -