Irealističko doba - srpska književnost od 1990. do 2010. : kritička prolegomena

Stojan Đorđić

Službeni glasnik Beograd, 2015.

20 cm, 352 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788651916208

Knjiga Irealistička književnost Stojana Đorđića predstavlja prvi pokušaj književnoistorijskog sa­gledavanja srpske književnosti na razmeđu 20. i 21. veka, pre svega glavnih evolutivnih tokova i promena na osnovu kojih se taj period može izdvojiti kao za­sebna celina. Autor polazi od šireg društveno-isto­rijskog konteksta i promena u svetu i kod nas (rušenje Berlinskog zida, pad komunizma, ratovi na prostori­ma bivše Jugoslavije i njen raspad, proces društve­no-ekonomske tranzicije), nudi argumente za vre­mensko razgraničenje i opisuje poetičke promene u srpskoj književnosti toga doba – od kojih su najvažni­je slabljenje postmodernizma, napuštanje mimetičke poetike i prelazak na irealističku književnost. Iz­dvaja proces estetizacije i jačanja autonomije knji­ževnosti kao okosnicu kontinuiteta srpske književ­nosti tokom celog 20. veka, prati glavne inovacije u umetničkom nadahnuću, senzibilitetu i postupcima oblikovanja i, najzad, naznačuje najzapaženije umet­ničke domete srpskih pisaca od 1990. do 2010. godine. U svom pristupu, Đorđić pokušava da održi kon­tinuitet s najboljom tradicijom srpske književne istoriografije, na koju se najviše oslanja i u koju unosi izvesne inovacije, kao što su književnokri­tička argumentacija i konkretizacija umetničkih značenja i estetskih kvaliteta u odabranim književ­nim ostvarenjima, te prebacivanje težišta sa stan­dardnih književnoistorijskih strukturnih jedinica (epohe, pravci i pisci) na poetičke promene i poje­dinačna književna dela, koja ujedno postaju ključni predmet istraživanja, saznavanja i vrednovanja knji­ževne istorije.

$16.00 -