Književno delo Mira Vuksanovića : zbornik radova s Okruglog stola o delu Mira Vuksanovića, Bileća, 18. IX 2015. [Knj.] 1

Serbica Books / South East Europe Books

Akademska knjiga Novi Sad, 2016.

18 cm, 298 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788662631107

U zborniku Književno delo Mira Vuksanovića okupljeni su tekstovi prof. dr Jovana Delića, akademika Svetozara Koljevića, akademika Predraga Pipera, akademika Aleksandra Lome, dr Marka Nedića, prof. emeritusa dr Slavka Gordića, prof. dr Lidije Tomić, dr Lidije Delić, Nenada Stanojevića, dr Mića Cvijetića i mr Jelene Pavlović, sa zahvalnicom akademika Mira Vuksanovića.

$12.00 -