Proljeća Ivana Galeba

Vladan Desnica

Zavod za udžbenike Beograd, 1997.

12 cm, 404 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 8617049901

Priča Ivana Galeba je, zapravo priča o vremenu i o onom ja koje je nestalo u tom vremenu. Vladan Desnica (1905-1967) je nastojao da pronađe najbolji oblik za tu priču. Otuda mu se nametnula potreba da i čitoaca uvede u probleme vezane za pričanje priča, pošto je samo na taj način mogao da mu pokaže koliko je 'šta' u književnosti suštinski vezano za 'kako'. Time je Desnica došao u priliku da svoj roman izgradi kao modernu književnu tvorevinu koja neke od najvažnijih ideja u tzv. naukama o čoveku pretvara u romaneskno gradivo na jedinstven način - tako što ih 'potapa' u dramu i tragediju umetnika koji ostaje bez svega, sa jedinim uporištem u uspomenama, u svesti da je mnogo toga bilo i da on to mora da uvede u priču, pošto je priča jedini način da se sačuva ljudsko osećanje i ona životna podloga koja ga je izazvala, koja mu je dala sadržaj.

$15.00 -