Preživeti tranziciju : svakodnevni život i nasilje nad ženama u postkomunističkom i postratnom društvu

Vesna Nikolić-Ristanović

Službeni glasnik Beograd, 2008.

23 cm, 215 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788675498575

Ova knjiga daje potresnu sliku cene koju su građani Srbije platili tokom 90-ih godina 20. veka, ali i presek pozitivnih promena koje su uporedo proizvedene. Ona može poslužiti kao osnova za kreiranje strategije za prevazilaženje negativnih efekata prošlosti na svakodnevni život ljudi, pa tako i za prekidanje ciklusa nasilja koje su te negativne promene generisale i umnožile. Takođe, knjiga nudi dodatne argumente za tezu o nasilju u porodici i rigidnoj patrijarhalnoj sociojalizaciji, kao značajnim generatorima drugih oblika nasilja, pre svega prema ženama, ali i prema deci, starima. . .

$27.00 -