Evidence of the Roman Army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem

uredniki, editors Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat

Narodni muzej Slovenije Ljubljana, 2015.

34 cm, 430 str.

tvrdi povez, latinica

ISBN: 9789616169974

Proučevanje najrazličnejših vidikov rimske vojske ter z njo povezanih pojavov je ena od osrednjih tem rimske arheologije in zgodovine. \ Arheološke raziskave, med katerimi je bilo največ zaščitnih, so v zadnjih dveh desetletjih razkrile številne nove sledi delovanja rimske vojske na območju sedanje Slovenije, od utrdb do drobnih odlomkov vojaške opreme. Hkrati je bilo znova proučeno že prej znano arheološko gradivo. Te raziskave so na novo osvetlile dogajanje na ozemlju sedanje Slovenije ob koncu prazgodovine in v rimski dobi. Napredovali smo v razumevanju poteka rimskega osvajanja ozemlja Slovenije v zgodnje rimski dobi ter poglobili poznavanje posameznih vidikov vojaške obrambe in nadzora v poznorimski dobi, več vemo o arhitekturi in datiranju vojaških utrdb, o oskrbi vojske, o poteku prometnih in oskrbovalnih poti ter o rimski vojaški opremi....

$70.00 -