Intima javnosti

Gordana Đerić

Fabrika knjiga Beograd, 2008.

23 cm, 405 str.

meki povez, latinica

ISBN: 9788677180713

Na ovom zborniku radili su ustraživači iz bivših jugoslovenskih republika u okviru četvorogodišnjeg medjudisciplinarnog projekta koji od 2006. realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, Katedra za književnost, oblasne studije i evropske jezike Univerziteta u Oslu i sarajevski Medija centar, a pod pokroviteljstvom Norveškog istraživačkog saveta. Projekat, pored ostalog, obuhvata empirijska i teorijska istraživanja medijskog diskursa u kontekstu nasilnog i nenasilnog rešavanja sukoba na tlu Jugoslavije; Intima javnosti jedan je od rezultata tih istraživanja.\ Beleška o knjizi-"Literaturi o raspadu SFR Jugoslavije pridružujemo i ovaj zbornik, nastao kao rezultat zajedničkog napora da se razumeju kognitivni, a onda i medijski mehanizmi čijim posredstvom je predjen put od jugoslovenske verzije 'jedinstva različitosti' (bratstva i jedinstva) do različitih, za sada sedam, verzija 'istosti'. Ograničili smo se na partikularna pitanja odnosa diskursa i nasilja i odgovarajuće saznajne predstave o Drugosti u procesu stvaranja novih država. Trudili smo se da osvetlimo najizrazitije okvire predstavljanja stvarnosti u kontekstu sukoba u bivšoj Jugoslaviji i prepoznamo obrasce stvaranja Drugosti- nismo tragali za činjeničnim ili objektivnim razlikama medju jugoslovenskim narodima, već smo se usredsredili na slučajeve instrumentalizovanja percepcije tih razlika u ključnim periodima raspada države, kao i na ispitivanje saznajnog oblikovanja upečatljivih ratnih dogadjaja u medijima. Još preciznije, naš rad bavi se načinima proizvodjenja 'očiglednosti razlika' u procesima prevladavanja nacionalnih/nacionalističkih verzija nad zajedničkom verzijom, odnosno promenama diskursa u kontekstu nasilnog i nenasilnog stvaranja novih država na tlu Jugoslavije."Gordana Djerić

$15.00 -