Ispovest mangupa

Sergej Aleksandrovič Jesenjin

Srpska književna zadruga Beograd, 2009.

17 cm, 111 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788637910619

Pripremajući zbirku svojih dela za "Gosizdat", Jesenjin je u januaru 1924. godine napisao predgovor za tom lirskih stihova u kome je objasnio kako se treba odnositi prema religioznim momentima u njegovim ranijim pesmama. Za života pesnikovog, pa i kasnije taj predgovor nije objavljen, a on je veoma važan za potpunu ocenu pesnikovog stvaralaštva:U ovom tomu sakupljeno je skoro sve što sam napisao od 1912. godine. Samo veće stvari: "Zemlja nitkova", "Pugačov" i druge ostaju za sledeći tom.Celo moje stvaralaštvo je plod mojih individualnih osećanja i razmišljanja. Ne bi ni trebalo da pišem predgovor kad bi svaki čitalac, posle čitanja svih mojih stihova, to sam shvatio. Ali izvesne etape moga rada traže objašnjenje.Najškakljivija etapa - to je moja religioznost, koja se vrlo jasno odražava na mojim ranijim delima. Ja smatram da ta osobina stvaralački ne pripada meni: ona je uslovljena mojim vaspitanjem i onom sredinom u kojoj sam se nalazio u prvo vreme svog literarnog rada. Nad mojim ranijim stihovima ogleda se veoma jak uticaj moga dede. On je meni od moje treće godine ututkivao u glavu staru patrijarhalnu crkvenu kulturu. Moja baba me je kao dečaka vodila po svim ruskim manastirima...

$9.00 -