Zapletena igra : komedija srpskog realizma

Aleksandar Pejčić

Sterijino pozorje Novi Sad, 2016.

24 cm, 307 str.

meki povez, ćirilica

ISBN: 9788685145469

U interpretativnom i metodološkom pogledu rukopis knjige Zapletena igra dr Aleksandra Pejčića zasnovan je na pouzdanim izvorima, na kvalitetnom tumačenju, kao i na bitnim saznanjima teorije komičnog i komedije, poetike i istorije srpske književnosti, te na dobrom istraživanju dosadašnje recepcije djela srpskih komediografa epohe realizma... Istraživačka orijentacija je u osnovi dvostruka: srpska komediografska tradicija obuhvata se novom teorijskom mrežom i, daleko važnije, uključuje se u istraživačku matricu autora i djela koja su ostala na rubu istorije srpske komedije, iako su u svoje vrijeme bila važan činilac pozorišnog života i srpske dramske riječi (komedije Milana Savića, Mite Kalića, Božidara Borđoškog, Dragomira Brzaka, Ilije Vukićevića, Brane Cvetkovića i drugih danas zaboravljenih pisaca). (Prof. dr Goran Maksimović)

$22.00 -